Sekretariatet for FUB

FUBs administrasjon har ansvaret for den daglige driften av FUB og arbeider med å veilede og å gi råd til foreldre og barnehagene.

Administrasjonen til FUB holder til i Bø i Telemark og består av kompetente rådgivere med bred erfaring og praksis fra ulike barnehager og med hjem-barnehagesamarbeid. Det er rådgiverne som svarer på henvendelser fra foreldre.

Administrasjonen til FUB er underlagt Kunnskapsdepartementet, og flyttet i 2019 til Bø i Telemark etter mange år i Oslo.

Kontakt oss

ANSATTE

Dette er administrasjonen til Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Marianne Røhr Fehn

Rådgjevar

Beate Darrud

Rådgjevar

Marianne Dahlseng

FUB-leiar

Bjørnar Hagen Vika

senior kommunikasjonsrådgiver FUB/FUG

Turid Reiche

seniorkonsulent

Jørn Aabø

seniorkonsulent