Betaling og forsikring i SFO

I denne artikkelen vil du lære mer om:

I de fleste kommuner drives SFO gjennom foreldrebetaling. Kommunen kan ikke bruke foreldrebetalingen til andre ting enn skolefritidstilbudet.

I august 2020 ble det innført to moderasjonsordninger i SFO:

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

Kommunen har plikt til å sørge for at alle elever er dekket av ulykkesforsikring når de er på SFO. Forsikringen gjelder ikke elevenes eiendeler. 

I denne artikkelen vil du lære mer om: