Første skoledag

Første skoledag er en milepæl i barns liv, og barna og foreldrene er omtrent like spente. Det har helt sikkert vært mange dager, eller kanskje uker og måneder med sommerfugler i magen. Hvem skal gå i klassen min og hva skal jeg ha i sekken?.

Det er mange spørsmål knyttet til den nye hverdagen. Det som er sikkert er at alle barn har behov for trygghet når det skjer endringer, så det er lurt å planlegge og snakke mye om overgangen og den nye skolehverdagen. Når barnet er godt forberedt på hva som skal skje, blir det bedre rustet til å mestre den nye hverdagen.

Inkludering er de voksnes ansvar

Det å få seg venner er det viktigste ønsket til foreldrene for barna når de begynner på skolen. Både foreldre og lærere kan hjelpe til med å skape vennskap, og alle har et ansvar for at andres barn blir inkludert. Et godt tips er å ta initiativ til å bli kjent med andre foreldre og barn i samme situasjon. Det kan være på vei til SFO, på den første skoledagen i skolegården eller i foreldremøter. Det å skaffe seg et foreldrenettverk tidlig kan også bidra til at barna blir lettere kjent.

Tips til foreldre med skolestartere

Å starte på skolen er en stor begivenhet for barna og stort sett har barnehagen og skolen et godt samarbeid om overgangen slik at de første dagene på skolen blir en god opplevelse for dem. Barnet ditt skal tilbringe mange timer, mange dager i uken på skolen og det er viktig at miljøet i klassen blir godt for alle barn. Når barnet har venner og trives på skolen, legges det bedre til rette for læring. Du som foreldre spiller også en viktig rolle for at ditt og andres barn skal ha en god skolehverdag.

Før skolestart:

  • Snakk med andre foreldre i barnehagen om de har barn som skal begynne på samme skole, det kan være fint for barna å vite at de har noen de kjenner i den første tiden.
  • Besøk skolen når den er stengt slik at barnet ditt blir kjent med uteområdene der, og øv på å gå skoleveien sammen.
  • Hjelp barnet til å bli selvstendig med dobesøk og på- og avkledning i garderoben. La dem øve på å vente på tur og tåle nederlag. I skolen er de færre voksne per barn, og lærerne har ikke tid til å gi like mye hjelp som i barnehagen. Derfor er det også fint å lære barna å rydde etter seg og se gevinsten i å hjelpe hverandre i ulike praktiske gjøremål.
  • Bygg forventning og hjelp barnet å glede seg til skolestart. Snakk om alt det fine de skal lære og hvor mange de kommer til å bli kjent med. Snakk om hva som skal være med i sekken, at dere må lage niste og gjøre klar tøy og annet utstyr. La barnet få mulighet til å ta del i de praktiske forberedelsene dagen i forvegen.

Etter skolestart:

  • Skaff dere et foreldrenettverk. Det er fint for barna å vite at foreldrene kjenner hverandre og det kan være godt å ha andre foreldre å drøfte med.
  • Engasjer deg! Som klassekontakt eller FAU-medlem blir du bedre kjent med skolen og de andre foreldrene og du bidrar til en bedre skolehverdag for barnet ditt.
  • Hjelp barnet ditt å få venner. Inviter barn i klassen med hjem fra skolen eller arranger vennegrupper.
  • Tenk på hvordan du som forelder kan legge til rette for bursdagsselskap og andre sosiale sammenkomster, slik at alle barna i klassen blir inkludert.
  • Snakk positivt om skolen og om fagene, det påvirker barnets holdning til skolen og til læring.
  • Vær forberedt på at du kommer til å ha mindre kontakt med de ansatte på skolen enn i barnehagen.