Hva betyr gratisprinsippet i skolen?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis, det sier opplæringsloven paragraf 2.

Noen skoler praktiserer imidlertid innsamling til klasseturer eller sosiale tilstelninger, men dette mener vi i foreldreutvalgene at er uheldig. Noen foreldre kan føle seg presset til å bidra og kan oppleve det vanskelig å si fra om de for eksempel har dårlig råd.

Alle skoleturer regnes som opplæring, og skal være obligatoriske, selv om det er slik kan elevene blir forespeilet at turene er frivillige. Og noen vil føle seg ekskluderte fra fellesskapet på grunn av manglende betalingsevne.

Gratisprinsippet betyr ikke at skoler ikke kan motta gaver som kommer elevene til gode i opplæringen. Dette kan være rene pengegaver, dugnadsinnsats, elevprosjekt, klassekasser osv. fra foreldre eller andre. Disse gavene skal gis frivillig av foreldrene og skal komme alle elevene til gode.

FUGs forslag til løsning:

  • Skolene skal ha det som hovedregel at alle aktiviteter skal være gratis for alle elever. Foreldrene må gis forståelse av at dersom flertallet vedtar å samle inn penger til en aktivitet, betyr ikke dette at alle må bidra og at dersom aktiviteten skjer innenfor ordinær undervisningstid, har alle elevene rett til å være med.
  • Skolene skal kunne dokumentere at foreldrenes bidrag gis under full frivillighet og anonymitet.
  • Statsforvalteren bør føre tilsyn med gratisprinsippet på flere skoler og oppfordre foreldrene til å melde avvik på dette området.

I denne artikkelen vil du lære mer om: