Når skader oppstår i skoletiden eller på skolevegen

Dersom en elev for eksempel har fått ødelagt brillene under aktivitet på skolen, kan de foresatte frem til barnet er 18 år, søke NAV om å få dekket utgiftene til nye briller.

Det er ellers en god rutine at skolen fyller ut skademeldingsskjema (NAV 13-10.01) hvis en elev skader seg fysisk slik at det kan være behov for konsultasjon hos lege eller tannlege.

Lenke til gjeldende skjema finner du her: