Om FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og selvstendig organ for kunnskapsdepartementet.

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen.

Hvordan kan jeg få hjelp til å bistå barnet mitt med matteleksen?
Nasjonale prøver

Hva gjør FUG?

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.

Dette er noe av det vi i FUG jobber med:

  • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen. Temaer kan være mobbing, skolemiljø, inneklima, samarbeid med skolen og andre foreldre, foreldremøter og FAU.
  • Stimulere dialogen mellom hjem og skole, og å bidra til å få så mange foreldre som mulig med i dette arbeidet.
  • Bistå skoler med informasjon og veiledning.
  • Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid.
  • Sikre at foreldreperspektivet kommer tydelig frem i høringer og lovverk.
  • Styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i skolen.
  • Holder foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter over hele landet.
  • Rådgivning til lokale foreldreutvalg som FAU, SU og KFU.
  • Lager materiell til bruk for foreldre og ansatte i skolen, som kan lastes ned gratis fra våre nettsider.

Hvem er FUG?

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i grunnskolen og videregående opplæring. FUG består av et utvalg og en administrasjon.

Marius Chramer

leder / Tromsø i Troms og Finnmark

Gratis materiell

Her kan du laste ned materiell som er nyttig for ansatte i skolen og SFO og for deg med barn på skolen.

Du kan også lese dem som e-bøker her.