Organisering av SFO

SFO kan organiseres på forskjellige måter:

  • i tilknytning til skolen
  • i egne lokaler driftet av skolen eller kommune
  • gjennom avtale med private skolefritidsordninger

Kommunen skal ha vedtekter eller planer som sier hvordan SFO skal drives. 

SFO skal:

  • fremme et tydelig verdigrunnlag
  • ha et godt psykososialt miljø (opplæringsloven § 9 A)
  • fremme barns medvirkning
  • ha trygge og gode voksne som ivaretar elevenes ulike behov, samarbeider med foreldrene og skolens ansatte

Selv om det ikke er lovpålagt, anbefaler Utdanningsdirektoratet at SFO utformes i nært samarbeid med foreldrene. Foreldre er ikke pålagt noen plikter knyttet til SFO, men har likevel en viktig rolle i å gjøre tilbudet så bra som mulig.

Det anbefales også at SFO gjennomfører evalueringer og foreldreundersøkelser for å være sikre på at foreldrene er fornøyde.