Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Elevene begynner på ungdomsskolen det året de er 13 år, og avslutter det året de blir 16. Ungdomsskolen er 8. -10. trinn og markerer avslutningen på grunnskolen for elevene.

På ungdomsskolen blir det mye nytt, og mer alvorspreget.

Her er noen av de tingene som blir nytt på ungdomsskolen:

På ungdomsskolen får elevene også et fag som heter utdanningsvalg, som skal hjelpe elevene til å ta mer kvalifiserte valg om egen utdanning. I utdanningsvalg lærer elevene om de ulike studieretningene og hvilke arbeidsmuligheter de ulike studiene gir.

Hvordan få til en god overgang mellom barneskole og ungdomsskole?

Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole kan kjennes litt skummel for noen elever, derfor er det viktig at de får forberede seg godt. Et godt samarbeid mellom skolene i nærmiljøet, med besøksdager, informasjonsmøter med elevene og foreldrene der det finnes tid til å få svar på spørsmål, er viktig. Et godt hjem-skole-samarbeid er like viktig på ungdomsskolen som på barneskolen.

Hva kan du som foreldre gjøre for at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen blir så god som mulig?

 • Innhent så mye informasjon om skolen som mulig, og se på det sammen med barnet ditt. Dere kan for eksempel lese om hvordan skolehverdagen ser ut, hvordan de jobber med skolemiljø, om skolehelsetjenesten osv.
 • Har du spørsmål til skolen, skriv gjerne en e-post.
 • Har ditt barn behov for spesiell tilrettelegging eller spesialundervisning? Snakk med den nye og den gamle skolen om dette i forkant, slik at overgangen blir best mulig, og den nye skolen kan legge til rette for ditt barn så godt som mulig.
 • I oppstartsfasen på ny skole:
  – Ta kontakt med kontaktlæreren for å skape et godt samarbeid.
  – Spør barna om skolehverdagen – gjør det til en del av hverdagspraten.
  – Delta på sosiale arrangementer og foreldremøter sammen med andre foreldre og meld deg til å hjelpe med å arrangere for eksempel sommerfest eller turer.
  – Engasjer deg som foreldre-/klassekontakt eller foreldrerepresentant i FAU – slik kan du være med å påvirke barnas skolehverdag.