Skolefritidsordningen (SFO)

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for elever i 1.–4. trinn. Dette gjelder også for barn med spesielle behov på 1.-7. trinn.

Barna har ikke krav på plass, men i praksis er det som regel et tilbud til de som ønsker det.

Skolefritidsordningen kan ha ulike navn, f.eks. SFO eller AKS (aktivitetsskolen).

Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden. Opplæringslovens kapittel 9A som handler om elevene sitt skolemiljø, gjelder derfor også i SFO.

I SFO skal barnet få omsorg og tilsyn, og det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. SFO skal være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Hva sier loven?

Alle kommuner har plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid til barn på 1.–4. trinn (opplæringsloven §13-7). For barn med særskilte behov gjelder det 1.–7. trinn, men kommunen har ikke plikt til å tilby SFO til alle barn i kommunen med særskilte behov. 

Kommunen har ansvar for tilsyn med private SFO-er, mens staten har tilsyn med de kommunale.

Alle ansatte i SFO skal levere politiattest.