Skoleveien

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Skoledagen for elevene starter når de går ut døra hjemme. Å ha en skolevei som barna kjenner og er trygge på er viktig. Noen skoleveier er lange, og noen har skolen som nærmeste nabo.

Noen må ta buss, noen tar tog, noen ferje. Lengden på skoleveien til elevene spiller inn på hvor tidlig de må stå opp, og slik spiller det inn på skolehverdagen deres. Gode rutiner på morgenen, enten elevene har kort eller lang vei til skolen, er viktig så man slipper stress og forhindrer at elevene kommer for sent.

Skoleskyss

Opplæringsloven paragraf 7 sier at: “Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er grensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Når det er nødvendig, har elever rett til gratis båttransport uten hensyn til reiselengden.”

Retten til gratis skyss kan også gjelde elever med funksjonshemminger, midlertidig skade eller sykdom. Vær imidlertid oppmerksom på at det ofte kreves egen søknad om skyss i slike tilfeller.

Hvis elever bor så lang vei unna skolen at de ikke kan bruke daglig skyss, skal Statsforvalteren hjelpe elevene med å finne innlosjering, eller de kan bygge elevboliger.

Gå eller sykle?

Barn som har kortere skolevei kan gå eller sykle. Mange arrangerer gå-grupper med en av foreldrene som er en god løsning for at barna skal få en trygg skolevei. Det er også hyggelig for barna å gå til skolen sammen med venner og naboer. Å gå eller sykle til skolen gir barna fysisk aktivitet, frisk luft og en god start på dagen.

Hvis barna skal sykle til skolen anbefaler Trygg Trafikk at de sykler sammen med en voksen til barnet er mellom 10 og 12 år, det er først i denne alderen de har forutsetninger til å ha overblikk over trafikksituasjonen de skal sykle i.

Husk at det er viktig å lære barna trafikkreglene, hvilken side av veien man skal gå på, se seg godt for og at man må bruke refleks når det er mørkt på morgenen og på ettermiddagene. Barn som sykler skal bruke hjelm.

Trafikk rundt skolen

Hvis dere kjører barna til skolen med bil, er det beste å slippe barna av et lite stykke unna skolen. For mange biler rundt skolen ved skolestart kan skape uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner. Trygg Trafikk anbefaler barn opp til 12 år å bruke beltestol. Beltestolen hjelper til slik at bilbeltet blir plassert riktig over barnets hofter og på skulder. Husk bilbelte – alltid.

Hjertesone

Trygg Trafikk anbefaler å lage en hjertesone rundt skolen for tryggere ankomst til skolen. Hjertesone er forskjellige små og store tiltak for en tryggere skolevei.

Disse tiltakene anbefaler Trygg Trafikk at foreldrene kan gjøre for å lage hjertesone rundt skolen:

  • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
  • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
  • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
  • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
  • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
  • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.

I denne artikkelen vil du lære mer om: