Tips til foreldre med skolestartere

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Har du en fem- eller seksåring som snart skal begynne på skolen? Å starte på skolen er en stor begivenhet for barna og stort sett har barnehagen og skolen et godt samarbeid om overgangen slik at de første dagene på skolen blir en god opplevelse for dem.

Barnet ditt skal tilbringe mange timer, mange dager i uken på skolen og det er viktig at miljøet i klassen blir godt for alle barn. Når barnet har venner og trives på skolen, legges det bedre til rette for læring. Du som foreldre spiller også en viktig rolle for at ditt og andres barn skal ha en god skolehverdag. I denne artikkelen får du våre beste tips til en god skolestart.

Før skolestart:

  • Snakk med andre foreldre i barnehagen om de har barn som skal begynne på samme skole, det kan være fint for barna å vite at de har noen de kjenner i den første tiden.
  • Besøk skolen når den er stengt slik at barnet ditt blir kjent med uteområdene der, og øv på å gå skoleveien sammen.
  • Hjelp barnet til å bli selvstendig med dobesøk og ved påkledning, og la dem øve på å vente på tur. I skolen er de færre voksne per barn, og har ikke tid til å gi like mye hjelp som i barnehagen.
  • Bygg forventning og hjelp barnet og glede seg til skolestart. Snakk om alt det fine de skal lære og hvor mange de kommer til å bli kjent med. Pakk skolesekken sammen og kanskje kjøper dere et nytt antrekk som barnet kan glede seg til å ha på første skoledag?

Etter skolestart:

  • Skaff dere et foreldrenettverk. Det er fint for barna å vite at foreldrene kjenner hverandre og det kan være godt å ha andre foreldre å drøfte med.
  • Engasjer deg! Som klassekontakt eller FAU-medlem blir du bedre kjent med skolen og de andre foreldrene og du bidrar til en bedre skolehverdag for barnet ditt.
  • Hjelp barnet ditt å få venner. Inviter barn i klassen med hjem fra skolen eller arranger vennegrupper.
  • Tenk på hvordan du som forelder kan legge til rette for bursdagsselskap og andre sosiale sammenkomster, slik at alle barna på avdelingen eller i klassen blir inkludert.
  • Snakk positivt om skolen og om fagene, det påvirker barnets holdning til skolen og til læring.
  • Vær forberedt på at du kommer til å ha mindre kontakt med de ansatte på skolen enn i barnehagen.

I denne artikkelen vil du lære mer om: