Utvalget

Her er de ni representantene til FUG som ble oppnevnt for perioden 2020-2023 i Kongen i statsråd 20. desember 2019.

FUGs utvalg består av ni medlemmer som kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene har bakgrunn som aktive foreldrerepresentanter på skolen. Utvalget velges for fire år av gangen

Kontakt oss

Medlemmene

Dette FUGs utvalg i perioden 2020-2023:

Marius Chramer

leder / Tromsø i Troms og Finnmark

Marie Skinstad-Jansen

nestleder / Moss i Viken

Stig Oprann

Porsgrunn i Vestfold og Telemark

Violet Weli

Oslo

Renate Toft

Sotra i Vestland

Audun Fiskum

Harran i Trøndelag

Sara Marja Magga

Kautokeino i Troms og Finnmark

Linda Sandåker

varamedlem / Misvær i Nordland

Lars Nordgård

varamedlem / Titran i Trøndelag